sinthaithani
หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
กระบวนการผลิต
ติดต่อเรา
Club คนรักสุขภาพ
   

 

sinthaithani

 

 

ContactUs

 

Facebook
 

 

Email

 

sinthaithani

 

Message

 

sinthaithani

 

น้ำปลาดี...คือ...สุดยอดของความอร่อย...กับทุกเมนู

 

   
   

 "   ประสบการณ์มากกว่า 40 ปี " แห่งความภูมิใจ ของน้ำปลาไทย

   

จากจุดเริ่มต้น...เล็ก ๆ คือคุณภาพที่กลายเป็นตำนานน้ำปลาดี

   
sinthaithani        " น้ำปลา " เป็นเครื่องปรุงรสที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน
 
 ด้วยความหอมอร่อยและรสชาติกลมกล่อมเป็นที่ชื่นชอบและได้รับความ
 
 นิยมอย่างแพร่หลายจนกลายเป็นเครื่องปรุงรสที่สำคัญกับทุกครัวเรือน
 
ผู้คิดค้นและผลิตน้ำปลา คือ นายสมวงศ์ สิงห์จันทร์ (เถ้าแก่เล็ก)
 
   
 
sinthaithan
   
        เถ้าแก่เล็กซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง โรงน้ำปลาสินไทยธานีโดยการเริ่มทดลองโดยการศึกษาชนิด
   
  ของปลาแต่ละชนิดและคัดสรรสายพันธุ์ปลาชนิดต่าง ๆ มาหมักกับเกลือในโอ่งดิน ซึ่งในสมัยนั้น
   
  ชาวใต้นิยมใช้น้ำเกลือนำมาปรุงอาหาร แต่ด้วยความพรากเพียรของเถ้าแก่ซึ่งใช้เวลาหลายปี
   
  ที่จะทำให้คนใต้ยอมรับและใช้น้ำปลามาปรุงอาหาร จนทำให้น้ำปลาของเราเป็นที่ยอมรับของ
   
  ผู้บริโภคในปัจจุบัน
   
         จุดเริ่มต้น : ด้วยการศึกษาสายพันธุ์และชนิดของปลาได้ปลาที่มีคุณภาพ ชี้ให้เป็นว่า
   
  ปลาไส้ตัน และ ปลาหลังเขียว เป็นปลาที่มีคุณสมบัติเหมาะสำหนับทำน้ำปลาที่มีรสชาติ
   
  ที่ดีที่สุด จึงน้ำปลาชนิดนี้มาผลิตเป็นน้ำปลา
   
   
          โรงงานน้ำปลาสินไทยธานี เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ 2520
 
โดยคุณสมวงศ์   สิงห์จันทร์   เริ่มก่อตั้งโรงงานจากอุตสหกรรมขนาดเล็ก
 
ในสมัยโรงงานตั้งอยู่ในซอยโรงอิฐ อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี ตอนนั้นเรา
 
เป็นแค่สถานที่แบ่งบรรจุโดยรับผลิตภัณฑ์มาจากโรงงานน้ำปลาเกตุสยาม
 
(แม่กลอง) จ.สมุทรสงคราม ภายใต้ Brand.. น้ำปลาปลาทู และ น้ำปลา
 
  ผสมตราปิ่นเพชร   ต่อมาในปี 2523 ได้ย้ายสถานที่ในการผลิตมาอยู่ในซอยวัดโพธิ์33
   
  (เป็นโรงงานปัจจุบัน)..และ ในปี 2523 เถ้าแก่ (นายสมวงศ์ สิงห์จันทร์) ได้คิดค้นและเป็นผู้ผลิต
   
  น้ำปลา ภายใต้ Brand.... น้ำปลาผสมตราปลาทูทอง..... เถ้าแก่ได้เริ่มทดลองผลิตน้ำปลา
   
  เป็นของตัวเองเป็นครั้งแรก ลองผิดลองถูกมาตลอดเวลา และด้วยความมานะบากบัน และไม่กลัว
   
  ต่อปัญหาและอุปสรรคใด ๆ ทำให้ประสบความสมเร็จตามเจตนารมณ์
   
              ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 เถ้าแก่ (นายสมวงศ์ สิงห์จันทร์) ได้เปลี่ยน Brand...ใหม่ คือ
   
  น้ำปลาผสม " ตราปลาไส้ตัน " โดยใช้ความพิถีพิถันในการผลิตน้ำปลาผนวกกับประสบการณ์
   
  ต่างที่ เถ้าแก่มี เพื่อให้ได้น้ำปลาที่ดีและมีคุณภาพดีในปัจจุบัน
   
            ปัจจุบันน้ำปลาของเรามีความสะอาด มีสีน้ำตาลอมแดง ใส ไม่มีตะกอน กลิ่นหอม
   
  และรสชาติอร่อยถูกปากผู้บริโภคและได้รับการยอมรับและ ไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมาก
   
  สิ่งเหล่านี้เป็นความภาคภูมิใจ ของผู้ผลิตน้ำปลาดีจนถึงปัจจุบันสืบทอดจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน
   
                 " น้ำปลาดี..คือ..สุดยอดของความอร่อย..กับทุกเมนู..คู่กับครัวไทย"
   
  น้ำปลาเป็นเครื่องปรุงรสอย่างหนึ่งที่คู่ครัวไทยมาอย่างช้านาน เราจึงพัฒนา กลิ่นหอมและรสชาติ
   
  ที่เป็น เอกลัษณ์เฉพาะตัวให้เหมาะสมกับคนไทย โดยเฉพาะท้องถิ่นแดนใต้
   
sinthaithani                    ภายใต้ Brand.... น้ำปลาผสมตรา.ปลาไส้ตัน
   
http://www.sinthaithani.com/                     ภายใต้ Brand....น้ำส้มสายชูเที่ยม...ตรารักไทย
   
 
 
 

 

 

HOME Products About Us Process ContactUs Google+ BackToTop